Licenciranje

Objavljeno: četvrtak, 17 Avgust 2017 El. pošta

Prije nego što završi probni period od 30 dana, korisnik koji  želi nastaviti raditi s programom treba kupiti licencu, koja traje godinu dana. Podaci koji se odnose na trenutno stanje licence mogu se naći u opciji Licenca:

  • godina upotrebe (0 tokom probnog perioda);
  • serijski broj instalacije (generiše se automatski prilikom instalacije);
  • ključ (važeći ključ licence);
  • datum do kada važi licenca;
  • broj dana do kada važi licenca;
  • link ka sajtu e-djelovodnika i e-mail;